Oldaltérkép  Impresszum
   
   
 

Regisztráció
Nyomtatás   |   Ajánlás
Kedvencek közé! Beállítás kezdőlapnak!
A keresés helye:

Részletes keresés

Turcsány Péter honlapja

Könyvesház

Farkas Boglárka: Vasas Samu - Salamon Anikó: Kalotaszegi ünnepek (Gondola.hu, 2007. június 6.)
A kötet hatalmas gyűjtőmunka eredménye, hiszen egy egész tájegység, a tágabb értelemben vett Kalotaszeg 41 falujának teljes ünnepi szokásanyagát veszi számba, továbbá a gazdasági évhez kapcsolódó szokásrendjét, az ünnepek szokásainak verses és prózai szövegeit.

Kalotaszeg elsősorban népművészetével vált ismertté. Népszokásai, bár a kutatók korán felfigyeltek rájuk, a köztudatban mégsem váltak annyira híressé, mint például a kalotaszegi hímzés. Mindez elsősorban magának a szokásnak a természetéből adódik, mert időben történő, múló alkalmakhoz, jeles napokhoz és pillanatokhoz fűződő, mozgó, változó jelenség, melynek megragadása, rögzítése jóval nehezebb, mint a tárgyi kultúra egyes darabjainak vagy a reprodukálható népköltészeti műfajoknak a gyűjtése.

A kötet hatalmas gyűjtőmunka eredménye, hiszen egy egész tájegység, a tágabb értelemben vett Kalotaszeg 41 falujának teljes ünnepi szokásanyagát veszi számba, továbbá a gazdasági évhez kapcsolódó szokásrendjét, az ünnepek szokásainak verses és prózai szövegeit.

A kutatás 1965-ben kezdődött és tartott 1981-ig, melyhez 1973-ban csatlakozott Salamon Anikó néprajzkutató. Minden falut végigjártak, és az azonos témájú vizsgálatok eredményeit összehasonlítva saját új és régebbi gyűjtésükkel, mások gyűjtéseivel, elemezték. Módszerük újdonsága, hogy nemcsak a hagyományos, stabil és sztereotíp jelenségeket vizsgálták, hanem az új, esetleg hagyománnyá válható egyedi jelenségeket is.

Kimutatják e jelenségek társadalmi körülményeit: a jómódot, a vagyon fitogtatását; vannak szokások, amelyeknek fényességét a rítusszerűség emeli. A legújabb néprajzi vizsgálatok szerint a fényes ünnepek, a komásodás stb. ösztönös egymásba kapcsolódást jelentenek.

A kötet komplex vizsgálatot alkalmaz: a jelenségeket mindenütt összefüggésükben, számtalan egymásba játszó tényezőn keresztül mutatják be. Amikor például a fonóról beszélnek, ott nemcsak a játékok, a farsangi szokások, de a legények - lányok szerelmi élete, a paraszti etikett stb. mind felszínre kerülnek. A szerzők láthatóan arra törekedtek, hogy
felmutassák a jelenségek közötti összefüggéseket.

A könyvből sugárzik a népművészet, a népi életformák természetközelsége, embersége. Napjaink emberének nemcsak néprajzi érdeklődését elégíti ki, hanem lenyűgöző olvasmány. A kötet a 78. Ünnepi Könyvhét kínálatát gazdagítja.
(384 oldal. Kráter Műhely Egyesület, Pomáz 2007. Ára: 3500.- Ft)

Farkas Boglárka
Gondola.hu
2007. június 6.