Oldaltérkép  Impresszum
   
   
 

Regisztráció
Nyomtatás   |   Ajánlás
Kedvencek közé! Beállítás kezdőlapnak!
A keresés helye:

Részletes keresés

Turcsány Péter honlapja

Könyvesház

WASS ALBERT MŰVEI KRONOLÓGIAI SORRENDBEN
« Vissza az előző oldalra
WASS ALBERT MŰVEI KRONOLÓGIAI SORRENDBEN 1. fejezet

 

Önálló kiadványok


Első alkotói korszak - Erdély, 1927–1945

1927.
1. Virágtemetés: versek. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. - 83 p.
2. [k. e.]: Gróf Wass Albert: Virágtemetés: Gróf Wass Albert versei: Kolozsvár. Minerva, 1927. = Pásztortűz (Kolozsvár), XIII/9. (1927). - p. 215.
3. Dr. Wass Albert [Bemutatkozás]. = Katolikus Magya-rok Vasárnapja (Youngstown, OH), Íróinkról… rovat, XCII/39. (1985. október 13).
4. Gál János: Gróf Wass Albert: Virágtemetés. = Napke-let, V/6. (1927. június). - p. 563.
5. Györi Ferenc: Virágtemetés: Wass Albert verskötete. = Ifjú Erdély (Kolozsvár), V. (1927. június 10). - p. 195.
6. Pomogáts Béla: A kő és a könyv megmarad. Wass Al-bert arcképéhez. - In: Pomogáts Béla: Politika és poé-tika: tanulmányok a népi irodalomról. Miskolc: Felsőmagyarország, 1996. - p. 245-250.

1928.
7. Fenyő a hegytetőn: versek. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1928. - 54 p.
8. Dr. Wass Albert [Bemutatkozás]. = Katolikus Magya-rok Vasárnapja (Youngstown, OH), Íróinkról… rovat, XCII/39. (1985. október 13).
9. Dsida Jenő: Fenyő a hegytetőn: versek: Minerva Rt. kiadása, Kolozsvár. = Pásztortűz (Kolozsvár), XV/8. (1929). - p.189.
10. K.: Fenyő a hegytetőn: versek: írta Wass Albert (Mi-nerva kiadása. Kolozsvár). = Vasárnap (Arad), XII/1. (1929. január 6). - p.16.
11. Majthényi György: Wass Albert: Fenyő a hegytetőn. = Napkelet, VII/11. (1929. június 1). - p. 861.
12. Pomogáts Béla: A kő és a könyv megmarad. Wass Al-bert arcképéhez. - In: Pomogáts Béla: Politika és poéti-ka: tanulmányok a népi irodalomról. Miskolc: Felsőmagyarország, 1996. - p. 245-250.
13. S-pár: Wass Albert: Fenyő a hegytetőn. = Hajdúföld, (1928. december 28).
14. Varró Dezső: Wass Albert: Fenyő a hegytetőn: versek. (Minerva kiadása.) = Ifjú Erdély (Kolozsvár), VII. (1929. május 9). - p. 213.

1932.
15. A temető megindul: kórusjáték. Marosvásárhely: Révész, [1932].
16. A temető megindul: kórusjáték. Kolozsvár: [Minerva, 1934].
17. Ötven erdélyi gyermek levele a Jézuskához. A Temető megin-dul: kórusjáték. Karácsonyi üzenetek: válogatás Wass Albert karácsonyi írásaiból. Turcsány Péter szerk. Pomáz: Kráter, 2003. - p. 67-94.
18. - -: Hogy kik írnak Erdélyben színdarabot. = Székely-föld, XXXV/46. (1933. november 12). - p. 2.
19. - -: A Kemény Zsigmond Társaság… = Székelyföld, XXXV/45. (1933. november 5). - p. 7.
20. - -: A Kemény Zsigmond Társaság szerzőavató estéje… = Székelyföld, XXXV/46. (1933. november 12). - p. 1.
21. - -: Színház. = Hétfő Reggel, I/4. (1933. november 27). - p. 4.
22. - -: A temető megindul [Színház rovat]. = Hétfő Reggel (Târgu-Mures), I/2. (1933. november 13). - p. 4.
23. - -: Wass Albert misztériumát óriási sikerrel mutatták be Marosvásárhelyen. = Székelyföld (Marosvásárhely), XXXV/47. (1933. november 19).
24. [Csuka Zoltán]: Wass Albert gróf pacifista kórusdrá-mája Marosvásárhelyen. = Láthatár, I/3. (1933. decem-ber). - p. 7.
25. (Ego): A Kemény Zsigmond Társaság legutóbbi színpa-di bemutatójának utólagos visszhangja egy budapesti irodalmi szemlében. Wass Albert gróf kórusdrámáját miként méltatják a Láthatár ezidei évvégi számában. = Székelyföld, XXXV/53. (1933. december 31). - p. 2.
26. (-nyi) [Sényi László]: A Kemény Zsigmond Társaság nagy estje. Tehetséges ifjú poéta-tagjának, Wass Albert grófnak színpadi szerzőavatását tartotta az irodalmi egyesület a Transszilvánia termében. = Székelyföld (Marosvásárhely), XXXV/47. (1933. november 19). - p. 2.
27. Szabédi László: Wass Albert: A temető megindul: kó-rus-játék, kórusra átdolgozta Z. Szentgyörgyi Mária. = Pásztortűz (Kolozsvár), XX/10. (1934. május 31). - p. 215.
28. Turcsány Péter: Karácsonyos lélekkel. In Wass Al-bert: Ötven erdélyi gyermek levele a Jézuskához. A Temető megindul: kórusjáték. Karácsonyi üzenetek: vá-logatás Wass Albert karácsonyi írásaiból. Turcsány Péter, szerk. Pomáz: Kráter, 2003. - p. III-VII.

1934.
29. Farkasverem: regény. Kolozsvár: Minerva ny., [1934]. - 227 p. /Az Erdélyi Szépmívces Céh 10 éves jubileumára kiadott dísz-kiadás 20/.
30. Farkasverem: regény. Budapest: Erdélyi Egy. és Főisk. H. E. [1934]. - 227 p.
31. Farkasverem: regény. Cluj [Kolozsvár]: Minerva [Erdélyi Szépmíves Céh], 1935. - 228 p.
32. Farkasverem: regény. Budapest: Révai, 1935. - 228 p.
33. Farkasverem: regény. Budapest: SZEFHE-könyvek, [194?]. - 228 p.
34. Farkasverem: regény. Budapest: Révai, [1940 körül]. - 227 p.
35. Farkasverem: regény. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, 1941. - 228 p.
36. Farkasverem: regény. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, 1942. - 228 p.
37. Farkasverem: regény. [Budapest]: Révai, [1944]. - 228 p.
38. Farkasverem: regény. 2. kiadás, Buenos Aires: Kárpát, 1954. - 208 p.
39. Farkasverem: regény. Köln-Detroit: AMK.
40. Farkasverem: regény. Marosvásárhely: Mentor, 1997. - 214 p.
41. Farkasverem: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, 2002. - 194 p.
42. Farkasverem: regény. Marosvásárhely: Mentor, 2002. - 234 p.
43. Lásd még: Vlcia jama, (szlovák).
44. Lásd még: Vlči pelech, (cseh).
45. - -: Wass Albert: Farkasverem (Wolfsgrube, Rom.) Cluj = Kolozsvár: Erd. Szépmiv. Céh 1935. 227 S; R. Berde Mária: Szentségvivők…; Székely Mózes: Csütörtök… = Ungarische Jahrbücher, XV/2-3. (1935. augusztus). - p. 332-333.
46. András Károly: Vlči pelech (Farkasverem), Praga. = Új Élet, I. (1942. április). - p. 31.
47. Albert Gábor: Tükörszobában. - In: Albert Gábor: „Nem fáj az a kőnek…”: ezredvégi krónika. Pécs: Pro Pannonia, 1998. - p. 161-163.
48. Alszeghy Zsolt: Szépirodalmi szemle (Farkasverem). = Katolikus Szemle, XLIX/9. (1935. szeptember). - p. 593.
49. E. B. L. [Lukác, Emil Boleslav] Úvod [Előszó]. - In: Vlcia jama [Farkasverem]: szlovák. [193?]. - p. 7-8.
50. B[ertalan] I[stván]: Erdélyi könyvek: Erdélyi csillagok - Wass Albert: Farkasverem. = Budapesti Hírlap, LV/125. (1935. június 2). - p. 18.
51. Balogh László. Wass Albert regényei [Farkasverem, A titokzatos őzbak, Csaba, Mire a fák megnőnek, A kas-tély árnyékában]. = Sorsunk, IV/10. (1944. október). - p. 594-596.
52. Csajka Zsuzsa: Vass Albert: Farkasverem. 1935. = Új Élet, 9-10. (1935). - p. 519-520.
53. Czére Béla: A Mezőség - illúziók nélkül: Wass Albert: Farkasverem. = Nyugati Magyarság (Montreal - Buda-pest), XVIII/3. (2000. március). - p. 7.
54. Dékány András: Wass Albert: Farkasverem. Révai-kiadás. = Új Magyarság, 110. (1935. május 15). - p. 6.
55. Dr. Wass Albert [Bemutatkozás]. = Katolikus Magya-rok Vasárnapja (Youngstown, OH), Íróinkról… rovat. XCII/39. (1985. október 13).
56. Egri Viktor: Farkasverem. = Magyar Figyelő, (1936). - p. 338-339.
57. Egri Viktor: Wass Albert: Farkasverem. Révai-kiadás. Budapest 1935. 226 o. = Magyar Figyelő, 2-4. (1935). - p. 338-339.
58. ja [Janovics András]: Wass Albert: Farkasverem. = Pesti Napló, LXXXVI/108. (1935. május 12). - p. 38.
59. K.: Wass Albert. = Erdélyi Helikon (Kolozsvár), XIII/1. (1940). - p. 121.
60. Kázmér Ernő: Wass Tibor [helyesen: Albert]: Farkas-verem. - In: Új könyvek. = Kalangya (Vajdaság), (1936). - p. 121-123.
61. Kiss Jenő: Farkasverem. Wass Albert regénye, Erdélyi Szépmíves Céh kiadása, 1935. = Erdélyi Helikon (Ko-lozsvár), VIII/5. (1935). - p. 361-364.
62. Kolos Endre: Wass Albert: Farkasverem… Csaba… = Pannonhalmi Szemle, XV/5. (1940.) - p. 383.
63. Kovács Máté: Wass Elek [helyesen: Albert]: Farkas-verem. - In: Erdélyi regények. = Debreceni Szemle, X/3, 4, 5. (1936. március-május). - p. 107-108.
64. Latrán Ibolya: A táj mint csapda? Wass Albert Farkas-verem című regényéről. = Hitel, XIII/5. (2000. május). - p. 96-103.
65. Legeza Ilona: Wass Albert: Farkasverem.. = http://cgi.matav.hu/ilegeza
66. Majthényi György: Farkasverem (Révai kiadás.) = Napkelet, XIII/7. (1935. július 1). - p. 473-474.
67. (ny.i.) [Nyigri Imre]: Farkasverem. = Népszava, LXIII/123. (1935. május 30). - p. 12.
68. Pomogáts Béla: A kő és a könyv megmarad. Wass Al-bert arcképéhez. In: Pomogáts Béla: Politika és poéti-ka: tanulmányok a népi irodalomról. Miskolc: Felsőmagyarország, 1996. - p. 245-250.
69. Pomogáts Béla: Messzi kert embere, Erdély hűségében: Wass Albertről. = Világszövetség, II/14. (1993. július 6). - p. 31.
70. Rass Károly: Wass Albert: Farkasverem. - In: A mi regényirodalmunk [tanulmány]. = Erdélyi Múzeum, (1936). - p. 256-257.
71. Rass Károly: Wass Albert: Farkasverem. = Vasárnap (Arad), XVIII/23. (1935). - p. 451-452.
72. Schöpflin Aladár: Erdélyi irodalom [Kemény János: Kutyakomédia, Wass Albert: Farkasverem, Székely Mó-zes: Zátony, Csütörtök]. = Nyugat, (1935). - p. 7-12.
73. Szabédi László: Farkasverem. Wass Albert regénye. Erdélyi Szépmíves Céh. 1935. = Pásztortűz (Kolozsvár), XXI/9. (1935. május 15). - p. 208-209.
74. Szabó Richárd: Wass Albert: Farkasverem. Budapest, é. n. Révai kiadás, 227 l. = Protestáns Szemle, XLV/1. (1936. január). - p. 38-39.
75. Szabó T. Ádám: Erdélytől Bajorerdőig: beszélgetés Czegei és Szentegyedi Wass Albertné szül. Siemers Éva grófnéval… = Studia nova = Új tanulmányok, I/1. (1994). - p. 199-215.
76. Thurzó Gábor: Wass Albert: Farkasverem. = Élet, 33. (1935). - p. 686.
77. Turóczi-Trostler, Josef: Albert Wass: Wolfsgrube (Farkasverem, Budapest, 1935). = Pester Lloyd (esti), LXXXII/145. (1935. június 28). - p. 4.
78. Wimberger Anna, W.: Farkasverem. = Magyar Mi-nerva, (1935). - p. 159.

1937?
79. Emberé a munka: 1937? Ld. Wass Albert elveszett művei.

1940.
80. Csaba: regény. Budapest: Révai, 1940. - 340 p.
81. Csaba: regény. [Budapest]: Révai, [1940.] - 339 p.
82. Csaba: regény. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, [Budapest, Révai ny.], 1940. - 339 p.
83. Csaba: regény. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, [1941]. - 339 p.
84. Csaba: regény.[Budapest]: Révai, [1944]. - 340 p.
85. Csaba: regény. Youngstown, OH: Katolikus Magyarok Vasár-napja, 1981. - 339 p.
86. Csaba: regény. Marosvásárhely: Mentor, 2000. - 288 p.
87. Csaba: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, 2000. - 241 p.
88. - -: [Wass Albert: Csaba] = Élet, XXXII/3. (1941. feb-ruár 23). - p. 155.
89. - -: Wass Albert: Csaba (Révai). = Kelet Népe, VI/21. (1940. december 1). - p. 17-18.
90. - -: Wass Albert: Csaba. [Olvastuk rovat]. = Új Nemze-dék, XXII/244. (1940). - p. 4.
91. - -: Wass Albert: Csaba. Révai kiadása. 339. old. = Magyar Szemle, 39. köt. (1940). - p. 446.
92. - y: Wass Albert: Csaba, Budapest, Révai, 1940. = Pester Lloyd, 234. (1940. október 13). - p. 14.
93. (thy): Wass Albert: Csaba (Révai kiadás). = Reformá-tus Élet, VII/37. (1940. október 19). - p. 10.
94. *(H. L.): Csaba. = Ungarische Jahrbücher, (1942). - p. 338-339.
95. András Károly: Csaba. = Új Élet, 12. (1940). - p. 381.
96. B. A.: Wass Albert: Csaba. Regény. Révai-kiadás. = Magyar Nemzet, IV/111. (1941. május 16). - p. 9.
97. Balogh László. Wass Albert regényei [Farkasverem, A titokzatos őzbak, Csaba, Mire a fák megnőnek, A kas-tély árnyékában]. = Sorsunk, IV/10. (1944. október). - p. 594-596.
98. Bethlen Margit: Wass Albert: Csaba. = Ünnep, VII/21. (1940. október 15). - p. 2.
99. Borbély László: [Csaba]. = Magyar Protestánsok Lap-ja, XV/8. (1941. augusztus). - p. 64.
100. Csery Clauser Mihály: Wass Albert: Csaba. Regény. Budapest (1940) Révai… = Katolikus Szemle, LIV/12. (1940. december). - p. 476.
101. Kádár Erzsébet: Csaba: Wass Albert regénye - Révai. = Nyugat, XXXIII/2. (1940. november 1). - p. 516-517; újraközlés: - In: Kádár Erzsébet: Ritka madár. Buda-pest: Nyilvánosság Klub - Századvég, 1993. - p. 47-49.
102. Kolos Endre: Wass Albert: Farkasverem… Csaba… = Pannonhalmi Szemle, XV/5. (1940). - p. 383.
103. Kristóf György: Két erdélyi nemzedék két idegen ura-lom alatt két erdélyi regényben. Makkai Sándor: Mi Ernyeiek. Regény. …; Wass Albert: Csaba. Regény. 339 l. Mindkettő Révai kiadás.]. = Budapesti Szemle, 260. köt. (1941). - p. 374-378.
104. Latrán Ibolya: A Mezőség írója: Wass Albert Csaba című regényéről. = Tiszatáj, LIV/5. (2000. május). - p. 70-78.
105. Lovass Gyula: Két erdélyi regény. Wass Albert: Csaba. - Karácsony Benő: Utazás a szürke folyón. (Erdélyi Szépmíves Céh és Révai.) = Vigilia, VI. (1940. október). - p. 437-438.
106. P[ogány] Ö. G[ábor]: Csaba. = Kelet Népe, 21. (1940). - p. 18.
107. Pomogáts Béla: A kő és a könyv megmarad. Wass Al-bert arcképéhez. - In: Pomogáts Béla: Politika és poé-tika: tanulmányok a népi irodalomról. Miskolc: Felsőmagyarország, 1996. - p. 245-250.
108. Pomogáts Béla: Messzi kert embere, Erdély hűségében: Wass Albertről. = Világszövetség, II/14. (1993. július 6). - p. 31.
109. Ruszkabányai Elemér: Wass Albert: Csaba. (Révai.) = Diárium, I. (X.)/9. (1940. november). - p. 210.
110. Szabó Judit Nikolett: Móruczi mese: Csaba királyfi és a lámpagyújtogató. = Heti Válasz, 13. (2001. július 6).
111. Szabó Richárd: Két regény (Wass Albert: Csaba. - Karácsony Benő: Utazás a szürke folyón. Révai kiadás). = Protestáns Szemle, L/5. (1941. május). - p. 141-142.
112. Szirmai Károly: Csaba. Wass Albert regénye. - Révai kiadás. = Kalangya, X/3. (1941. március). - p. 187-189.
113. V[ass] L[ászló]: Wass Albert: Csaba. = Magyarország, 275. reggeli (1940. december 1). - p. 8.
114. Zimándi Pius: Wass Albert: Csaba. Regény. Révai. = Magyar Kultúra, XXVII/23. (1940. december 5). - p. 171-172.
115. Jönnek!: [rajzok]. [Budapest]: Révai, [1940]. - 108 p.
116. Jönnek!: [rajzok]. [Budapest: Kráter Műhely Egyesület, 1993. - További cím: Adjátok vissza a hegyeimet!: két regény egy kö-tetben. - 232 p.
117. Jönnek!: [rajzok].[Budapest: Kráter Műhely Egyesület, 1997 [1999!]. - További cím: Adjátok vissza a hegyeimet!: két re-gény egy kötetben. - 232 p.
118. Jönnek!: [rajzok]. [Budapest]: Gede Testvérek, 1998.
119. Jönnek!: [rajzok]. [Marosvásárhely: Mentor, 2000. - További cím: Ember az országút szélén: két regény egy kötetben. - 207 p.
120. Jönnek!: [rajzok]. 2. kiad. Pomáz: Kráter, 2002. - További cím: Adjátok vissza a hegyeimet!: két regény egy kötetben. - 235 p.
121. - -: Wass Albert: Jönnek! = Jelenkor, III/3. (1941. ápri-lis 15). - p. 12.
122. Albert Gábor: Tükörszobában. - In: Albert Gábor: „Nem fáj az a kőnek…”: ezredvégi krónika. Pécs: Pro Pannonia, 1998. - p. 161-163.
123. Balázs Ildikó: Adjátok vissza a hegyeimet! = Erdélyi Napló (Nagyvárad), XI/491. (2001. február 20). - p. 13.
124. Déchy Liane: Wass Albert: Jönnek! (Révai kiadás.) = Vigilia, VII. (1941). - p. 170.
125. *Gy. N.: Jönnek! = Ungarische Jahrbücher, (1941). - p. 273.
126. Jönnek! - Református Élet, 1.(1941).
127. i: Wass Albert: Jönnek! = Református Élet, VIII/1. (1941. január 11). - p. 10.
128. Kiss Jenő: Wass Albert: Jönnek! Révai-kiadás, 1940. = Erdélyi Helikon (Kolozsvár), XIV/1. (1941.) - p. 80-81.
129. Legeza Ilona: Wass Albert: Jönnek! + Adjátok vissza a hegyeimet!. = http://cgi.matav.hu/ilegeza
130. Magyar László: Az emigráns regény útja [Wass Albert: Ember az országút szélén; Elvész a nyom]. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo), XII/499. (1959. április 26). - p. 7.
131. Mezey: Jönnek! = Piarista Öregdiák, 1. (1941. január 15). - p. 11.
132. *Szalóczi Pelbárt: Jönnek! = Magyar Kultúra, II. (1941). - p. 114.
133. (Szende Zoltán): Jönnek… (Révai.) = Diárium, IX/5. (1942. március). - p. 127.
134. V[ass Lászl]-ó: Jönnek! = Egyedül vagyunk, IV/2. (1941. február). - p. 30.

135. Mire a fák megnőnek: regény. Kolozsvár [Budapest, Révai ny.]: Erdélyi Szépmíves Céh; Révai, 1940. - 302 p.
136. Mire a fák megnőnek: regény. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, 1942. - 2 db. 1. köt. - 209 p; 2. köt. - 156 p.
137. Mire a fák megnőnek: regény. Budapest: Révai, 1942. - 302 p.
138. Mire a fák megnőnek: regény. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, 1943. - p. 302.
139. Mire a fák megnőnek: regény. [Budapest]: Révai, [1943]. - 302 p.
140. Mire a fák megnőnek: regény. [Budapest]: Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete, [1943]. - p. 302.
141. Mire a fák megnőnek: regény. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, [1943]. - p. 302.
142. Mire a fák megnőnek: regény. [Budapest]: Révai, [1944]. - 302 p.
143. Mire a fák megnőnek: regény. 2. kiad., Youngstown, OH: Ka-tolikus Magyarok Vasárnapja, 1984. - 302 p. / A Bp. 1942. évi Révai-féle kiad. fotomech. utánnyomása.
144. Mire a fák megnőnek: regény. Marosvásárhely: Mentor, 1998. - 282 p.
145. Mire a fák megnőnek: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesü-let, 2002. - 227 p.
146. - -: Wass Albert: Mire a fák megnőnek. = Esti Kurír, XX/250. (1942. november 4). - p. 6.
147. - -: Wass Albert: Mire a fák megnőnek. = Esti Magyar-ország, XLIX/242. (1942. október 24). - p. 6.
148. - -: Wass Albert: Mire a fák megnőnek. (Révai kiadás). = Reggeli Magyarország, XLIX/242. (1942. október 25). - p. 10.
149. - -: Wass Albert: Mire a fák megnőnek. = Új Nemzedék, XXIV/278. (1942. december 7). - p. 7.
150. *- -: Mire a fák megnőnek. = Újság, 250. (1942).
151. *(k.b.): Mire a fák megnőnek. = Nemzeti Újság, 225. (1942).
152. Balogh László. Wass Albert regényei [Farkasverem, A titokzatos őzbak, Csaba, Mire a fák megnőnek, A kas-tély árnyékában]. = Sorsunk, IV/10. (1944. október). - p. 594-596.
153. Beke György: Wass Albert két regénye: „Mire a fák megnőnek” és „A kastély árnyékában”. = Erdélyi Szemle (Kolozsvár), XXIX/2. (1944.) - p. 9.
154. (g-i.) [Gosztonyi Lajos]: Mire a fák megnőnek. = Nép-szava, LXX/293. (1942. december 29). - p. 6.
155. Gutai István: Térvesztés, megmaradás, hontalanság: Wass Albert regényei. = Somogy, XXVIII/5. (2000. szeptember-október). - p. 526-528.
156. Kéky Lajos: Egy elpusztított erdélyi udvarház újjáépí-tése. Wass Albert: Mire a fák megnőnek. Regény. Buda-pest, Révai, é. n. 302 l. = Budapesti Szemle, 267. köt. (1944. szeptember). - p. 152-155.
157. Kelemen János: Wass Albert: Mire a fák megnőnek (Révai-kiadás). = Jelenkor, 23. (1942). - p. 11-12.
158. Kerecsendi Kiss Márton: Mire a fák megnőnek. Wass Albert regénye. (Révai, Budapest, 1942). = Sorsunk, III/4. (1943. április). - p. 345-346.
159. Kossányi József: Wass Albert: A kastély árnyékában. = Katolikus Magyarok Vasárnapja (Youngstown, OH), LXXXVIII/4. (1981. február 1). - p. 3.
160. Kovalovszy Miklós: Wass Albert: Mire a fák megnő-nek. (Révai). = Diárium, IV. (XIII)/2. (1943. április). - p. 47.
161. Kovalovszy Miklós: Wass Albert: Mire a fák megnő-nek. (Révai.) = Fiatal Magyarság, XIII/24. (1943. június 17). - p. 4.
162. Legeza Ilona: Wass Albert: Mire a fák megnőnek. = http://cgi.matav.hu/ilegeza
163. Pomogáts Béla: A kő és a könyv megmarad. Wass Al-bert arcképéhez. - In: Pomogáts Béla: Politika és poé-tika: tanulmányok a népi irodalomról. Miskolc: Felsőmagyarország , 1996. - p. 245-250.
164. Pomogáts Béla: Messzi kert embere, Erdély hűségében: Wass Albertről. = Világszövetség, II/14. (1993. július 6). - p. 31.
165. Szende Aladár: Jókai népi köntösben. Wass Albert két regénye: Mire a fák megnőnek és A kastély árnyékában (Révai kiadás). = Magyar Út, XII/44. (1943. november 4). - p. 5-6.
166. Thurzó Gábor: Mire a fák megnőnek: Wass Albert regénye. Révai. = Magyar Csillag, II/14. (1942. decem-ber 15). - p. 486-488.
167. Tóth Béla: Wass Albert: Mire a fák megnőnek. (Re-gény, Révai-kiadás). = Protestáns Szemle, LII/1. (1943. január). - p. 32.
168. -y: Albert Wass: Mire a fák megnőnek (Bis die Bäume gewachsen sind) Budapest. Révai. 1942. = Pester Lloyd (esti), LXXXIX/269. (1942. november 27). - p. 6).
1941.
169. A titokzatos őzbak: történetek egy ember életéből. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, Nagy ny., 1941. - 185 p.
170. A titokzatos őzbak: történetek egy ember életéből. [Elbeszélé-sek.] Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, Nagy ny., 1941. / Győr Szab. Kir. Város Könyvtára számára készített 159. sz. bibliofil pld./ - 185 p.
171. A titokzatos őzbak: történetek egy ember életéből. [Budapest]: Révai, [1941]. - 201 p.
172. A titokzatos őzbak: történetek egy ember életéből. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, 2001. - 119 p.
173. - -: A titokzatos őzbak. Wass Albert regényes vallomása. = Esti Kurír, 223. (1941. szeptember 30).
174. - -: Vass Albert: A titokzatos őzbak. = Nemzeti Újság, XXIII/226. (1941. október 4). - 9.
175. - -: Wass Albert: A titokzatos őzbak. Történetek egy ember életéből. Révai kiadás. 201 lap. = Magyar Szem-le, LVII. köt. 178. (1942. június). - p. 335.
176. - -: Wass Albert: A titokzatos őzbak. = Új Nemzedék, XXIII/251. (1941. november 4). - p. 6.
177. - -: Wass Albert: A titokzatos őzbak. = Újság, VII/217. (1941. szeptember 24). - p. 10.
178. *- -: A titokzatos őzbak. = Pester Lloyd, (esti), 262. (1941).
179. B[aróti] G[éza?]: Wass Albert: A titokzatos őzbak. = Élet, XXXII/40. (1941. október 5). - p. 845.
180. Balogh László. Wass Albert regényei [Farkasverem, A titokzatos őzbak, Csaba, Mire a fák megnőnek, A kas-tély árnyékában]. = Sorsunk, IV/10. (1944. október.) - p. 594-596.
181. Bóka, Ladislaus: [Adalberto Wass: A titokzatos őzbak. (Il capriolo misterioso)]. = Corvina, (1941). - p. 821-822.
182. Borbély László: „Történetek egy ember életéből”. = Magyar Protestánsok Lapja, XV/10. (1941. október). - p. 80.
183. Bözödi György. Wass Albert: A titokzatos őzbak. (Er-délyi Szépmíves Céh kiadása, Kolozsvár.) = Egyedül vagyunk, IV/11. (1941. november). - p. 33.
184. Büjti László: Wass Albert: A titokzatos őzbak. - Révai. Budapest, 1941. = Új Élet, 11. (1941). - p. 335.
185. Féja Géza: Két új regény. Wass Albert: A titokzatos őzbak; Tatay Sándor: Zápor. = Híd, II/45. (1941. októ-ber 28). - p. 20.
186. Fényi András: Erdély lelke [Ősz János: A csudatáska. (Révai.) Wass Albert: A titokzatos őzbak. (Révai.)] = Vigilia, VIII. (1942). - p. 187-189.
187. I. Gy. L.: Wass Albert: A titokzatos őzbak. (Révai kiadás). = Református Élet, VIII/35. (1941. október 4). - p. 10.
188. (Kardos Tibor): Wass Albert: A titokzatos őzbak. (Ré-vai.) = Diárium, XI/12. (1941. december). - p. 319.
189. Kádár Erzsébet: Három erdélyi író: Nyírő József, Tamási Áron, Wass Albert új könyvei [A titokzatos őz-bak]. = Nyugat, 8. (1941. augusztus 1). - p. 556-559; új-raközlés: - In: Kádár Erzsébet: Ritka madár. Budapest: Nyilvánosság Klub - Századvég, 1993. - p. 58-63.
190. Mérő Mihály: Wass Albert: A titokzatos őzbak. Révai. = Magyar Kultúra XXVIII/22. (1941. november 20). - p. 160.
191. Pilinszky János: A csodálatos őzbak. = Piarista Öreg-diák, (1941. november 15).
192. Pomogáts Béla: A kő és a könyv megmarad. Wass Al-bert arcképéhez. - In: Pomogáts Béla: Politika és poé-tika: tanulmányok a népi irodalomról. Miskolc: Felsőmagyarország, 1996. - p. 245-250.
193. Pomogáts Béla: Messzi kert embere, Erdély hűségében: Wass Albertről. = Világszövetség, II/14. (1993. július 6). - p. 31.

1943.
194. A kastély árnyékában: regény. [Budapest]: Révai, [1943]. - 337 p.
195. A kastély árnyékában: regény. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, [1943]. - 337 p.
196. A kastély árnyékában: regény. [Kolozsvár]: Erdélyi Szépmíves Céh [Minerva ny.], 1943. - 2 db. 1. - 158 p. 2. - 159 p.
197. A kastély árnyékában: regény. Yougstown, OH: Katolikus Magyarok Vasárnapja, 1980. - 337 p. / A Bp. 1943. évi Révai-féle kiadás fotomech. utánny.
198. A kastély árnyékában: regény. Marosvásárhely: Mentor, 1998. - 284 p.
199. A kastély árnyékában: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesü-let, 2002. - 256 p.
200. Ágoston Julián: Wass Albert: A kastély árnyékában. Regény. Révai. = Magyar Kultúra, II. (1943). - p. 162.
201. Balogh László. Wass Albert regényei [Farkasverem, A titokzatos őzbak, Csaba, Mire a fák megnőnek, A kas-tély árnyékában]. = Sorsunk, IV/10. (1944. október). - p. 594-596.
202. Beke György: Wass Albert két regénye: „Mire a fák megnőnek” és „A kastély árnyékában”. = Erdélyi Szemle (Kolozsvár), XXIX/2. (1944). - p. 9.
203. Bélteky László: Az erdélyi szellem…[Wass Albert: A kastély árnyékában, Révai]. = Magyar Nemzet, 205. (1943. szeptember 11). - p. 9.
204. Borbély László: A kastély árnyékában. = Magyar Pro-testánsok Lapja, XVII//10. (1943. október). - p. 80.
205. Borshy Kerekes György: A kastély árnyékában. = Amerikai Magyar Népszava, LII/230. (1951. szeptember 28). - p. 4; W1/C: 6-7. jelű irattartó anyaga, Vasváry-gyűjtemény, Szeged, Somogyi-könyvtár.
206. Dr. Wass Albert. [Bemutatkozás]. = Katolikus Magya-rok Vasárnapja (Youngstown, OH), Íróinkról… rovat. XCII/39. (1985. október 13).
207. Erdélyi [Jordáky] Lajos: Erdélyi történelmi regények [Nagy Jenő: Sárkányfogak között, I-II; Wass Albert: A kastély árnyékában; Kovács László: Gábor Áron]. = Népszava, LXXI/244. (1943. október 28). - p. 7.
208. Gutai István: Térvesztés, megmaradás, hontalanság: Wass Albert regényei. = Somogy, XXVIII/5. (2000. szeptember-október). - p. 526-528.
209. *Kiss Gyula: A kastély árnyékában. = Magyar Élet, 12. (1943). - p. 28-29.
210. Kovács Ferenc: Wass Albert-redivivus. = Korunk (Ko-lozsvár), 3. folyam, II/8. (1991. augusztus). - p. 1040-1042.
211. Kovalovszky Miklós: A kastély árnyékában. = Diárium VI. (XIII)/9. (1943. szeptember). - p. 211-212.
212. Kovalovszky Miklós: A kastély árnyékában. = Fiatal Magyarság, VI. (XIII)/9. (1943. október 14). - p. 4.
213. Legeza Ilona: Wass Albert: A kastély árnyékában. = http://cgi.matav.hu/ilegeza
214. Makay Gusztáv: A kastély árnyékában. Wass Albert könyve - Révai. = Magyar Csillag, IV. (1944). - p. 51-53.
215. Milotay István: A kastély árnyékában. = Új Magyarság, X/229. (1943. október 10). - p. 1-2.
216. N. Pogány Albert: Wass Albert: A kastély árnyékában. = Forrás, II/2. (1944. február). - p. 244-245.
217. Pomogáts Béla: A kő és a könyv megmarad. Wass Al-bert arcképéhez. - In: Pomogáts Béla: Politika és poéti-ka: tanulmányok a népi irodalomról. Miskolc: Felsőmagyarország, 1996. - p. 245-250.
218. Pomogáts Béla: Messzi kert embere, Erdély hűségében: Wass Albertről. = Világszövetség, II/14. (1993. július 6). - p. 31.
219. Simó Márton: Wass Albert visszatérése: Wass Albert: A kastély árnyékában. Mentor, Marosvásárhely, 1998. = Magyar Napló, XII/1. (2000. január-március). - p. 111-112.
220. Szabó Richárd: Wass Albert: A kastély árnyékában (Regény. Révai-kiadás.) = Protestáns Szemle, LIII/3. (1944. március). - p. 90-91.
221. Szende Aladár: Jókai népi köntösben. Wass Albert két regénye: Mire a fák megnőnek és A kastély árnyékában (Révai kiadás). = Magyar Út, XII/44. (1943. november 4). - p. 5-6.
222. Szőnyi Kálmán: Wass Albert: A kastély árnyékában. Révai kiadása. = Kalangya, (1944). - p. 143-144.
223. Tóth Béla: Wass Albert két regénye. (Mire a fák meg-nőnek. - A kastély árnyékában). = Kalangya, (1944). - p. 140-141.
224. *Tóth Béla: Mire a fák megnőnek. = Protestáns Tan-ügyi Szemle, (1944). - p. 166-167.

225. Tavak könyve: Kilenc mese. / Hincz Gyula rajzaival. Budapest: Révai, 1943. - 88 p., 10 t.
226. Tavak könyve: 9 mese. Bad Wörishofen: 1946.
227. Tavak könyve: Mesé[k]. [Ill.] Hincz Gyula. [Buenos Aires]: Kárpát: [195?]. - 96 p.
228. Tavak könyve. Adamikné Jászó Anna; Horváth Ildikó, szerk. Budapest: Dinasztia, 1998. - 67 p.
229. Lásd még: Tavak és erdők könyve. Pomáz : Kráter Műhely Egyesület, 2002. - 156 p.
230. Lásd még: Märchen vom See, (német).
231. B[alla] B[orisz?]: Wass Albert: Tavak könyve. Révai. 1943. 87 old. = Katolikus Szemle, LVIII/3. (1944). - p. 91-92.
232. B[aróthi] G[éza?]: Wass Albert: Tavak könyve. = Élet, XXXV/7. (1944. február 13). - p. 137.
233. Dr. Wass Albert. [Bemutatkozás]. = Katolikus Magya-rok Vasárnapja (Youngstown, OH), Íróinkról… rovat. XCII/39. (1985. október 13).
234. Inámi Zsófia: Wass Albert kincsei - gyermekeknek. = Magyartanítás, XL/2. (1999). - p. 13-14.
235. Szombathy Viktor: Wass Albert: Tavak könyve. Révai. = Forrás, II/3. (1944. március). - p. 372-373.
236. Tóth Béla: Wass Albert: Tavak könyve. (Kilenc mese. Hincz Gyula rajzaival. Révai-kiadás. H. és é. n.) = Pro-testáns Szemle, 10. (1944). - p. 256.

237. Egyedül a világ ellen: regény. Budapest: Nemzeti Könyvtár, [1943]. - 60, [4] p.
238. Egyedül a világ ellen: regény. /Rajzok: Jeges Ernő/. [Buda-pest]: Stádium ny. [1943]. - 60 p.
239. Egyedül a világ ellen: regény. [s.l.]: Érdekes könyvek, [194?].
240. Egyedül a világ ellen: regény. Marosvásárhely: Mentor, 2001. - További cím: Magukrahagyottak: két regény egy kötetben. - 194 p.
241. Egyedül a világ ellen: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesü-let, 2002. - 117 p.
242. Lásd még: Vérben és viharban: két regény egy kötetben. Buda-pest: Magyar Ház, 1999. - 247 p.

243. Vérben és viharban: regény. / Szövegrajzok: Fáy Dezső /. Bu-dapest: Nemzeti Könyvtár [Stádium ny.], [1943]. - 118 p.
244. Vérben és viharban: regény. / Fáy Dezső /. [Buda-pest]:[Stádium ny.], [1943]. - 125 p.
245. Vérben és viharban: regény. [Budapest: Nemzeti Könyvtár, 1943]. - 128 p. / Hozzányomva: A magyar ipar és kereskede-lem áttekintése a honfoglalástól napjainkig. Páll András.
246. Vérben és viharban: regény. Budapest: [Jövő ny.], [194?]
247. A hadak útján: vérben és viharban. Novi Sad: Pandora, 1995. - 97 p.
248. Vérben és viharban: regény. [vál., szerk., utószó Bálint István János]; [ill. Fáy Dezső és Jeges Ernő]. Budapest: Magyar Ház, 1999. - További cím: Egyedül a világ ellen. Két regény egy kö-tetben. - 247 p.
249. Vérben és viharban: regény. Marosvásárhely: Mentor, 2002. - További cím: Hagyaték: két mű egy kötetben.
250. Vérben és viharban: regény. 2. kiad. Marosvásárhely: Mentor, 2002. - További cím: Hagyaték: két mű egy kötetben.
251. Vérben és viharban: regény. Pomáz: Kráter, 2002. - További cím: Egyedül a világ ellen. Két regény egy kötetben. - 163 p.
252. Szücsné Markó [helyesen: Harkó] Enikő: Könyvaján-ló: Wass Albert: Vérben és viharban. = Magyartanítás, XLIII/1. (2002. január-február). - p. 8-12.

1944.
253. Tavaszi szél: színmű. Budapest: 1944. színpadi játék 3 felvo-násban, 5 képben. Wass Albert gépelt kézirata alapján. A ter-vezett premier 1944 karácsonyán a Budapesti Nemzeti Szín-házban elmaradt. - In: Tavaszi szél és más színművek. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, 2003. - 127 p.
254. Lukácsi Éva - Balázs Ildikó: Műsorról levett nemzeti fájdalom. Wass Albert: Tavaszi szél. Múzsa: Népújságmelléklet (Marosvásárhely), 614. (2003. november 1). - p. 5-6.
255. Lukácsi Éva - Balázs Ildikó: Műsorról levett nemzeti fájdalom. Wass Albert: Tavaszi szél. PoLíSz, 73. (2003. október-november). - p. 41-45 ; rövidített másodközlés: Múzsa: Népújságmelléket (Marosvásárhely), 614. (2003. november 1). - p. 5-6.


Második alkotói korszak - a. Németország, 1945–1951

1947.
256. A rézkígyó: regény. München: [Szerző], 1947. - 157 p. / Kéz-irat a szerző ajánlásával: „Erzsébetnek hűséges szeretettel, Wass Albert”; hátul a szerző kézírásával: Dózsa Dánielé, Fadrusz u. 2. IV. /
257. Rézkígyó: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, 2002. – További cím: Hagyaték: regény. Két regény egy kötetben. - 265 p.
258. Rézkígyó: regény. Marosvásárhely: Mentor, 2002. - További cím: Te és a világ. Két mű egy kötetben. - 156 p.
259. Haklik Norbert: Wass Albert és a táltosok: a Trianon utáni hagyatékról és a reménység erejéről. [Rézkígyó; Hagyaték]. = Magyar Nemzet, (2002. június 4). - p. 15.

260. Erdők könyve. 1. München: [Faragó Miklós], 1947. - 92 p.
261. Erdők könyve: elbeszélések. Toronto, Ont.: Patria Publishing Co, Ltd, [198?]. - 100 p.
262. Erdők könyve: elbeszélések (mesék). Budapest: Dinasztia, 1998. - 75 p.
263. Erdők könyve: elbeszélések (mesék). 2. kiad. Budapest: Di-nasztia, 1999. - 75 p.
264. Lásd még: Die Welt ist schön: Märchen vom Wald (német).
265. Inámi Zsófia: Wass Albert kincsei - gyermekeknek. = Magyartanítás, XL/2. (1999). - p. 13-14.
266. Szabó T. Ádám: Erdélytől Bajorerdőig: beszélgetés Czegei és Szentegyedi Wass Albertné szül. Siemers Éva grófnéval… = Studia nova = Új tanulmányok, I/1. (1994). - p. 199-215.
267. Várady Imre: Wass Albert: az Erdők könyvétől a Ti-zenhárom almafáig. = Katolikus Szemle (Róma), VI/1. (1954). - p. 3-7.

268. Te és a világ: tanítások - útravalóul. Vilsbiburg: [s.n.], 1947. - 29 p.
269. Te és a világ: tanítások - útravalóul. Buch und Zeitschriftenagentur Karl Rohmann [Magyar Betű sorozat], 1947.
270. Te és a világ: tanítások - útravalóul. Czegei Wass Alapítvány. - 2. kiad. [ …gond.… Simó József]. Budapest: Mustármag, 1999. - 61 p.
271. Te és a világ. A költő és a macska: elbeszélések 1945-1989: két mű egy kötetben. Pomáz: Kráter, 2001. [Vál. és az előszót írta: Dunai Ákos]. - 179, [3] p.
272. Te és a világ: tanítások - útravalóul. Marosvásárhely: Mentor, 2002. - 156 p. - További cím: Rézkígyó: két mű egy kötetben.
273. Dunai Ákos: Elöljáróban. - In: Wass Albert: A költő és a macska: elbeszélések 1945-1998. Te és a világ: ta-nítások - útravalóul. Pomáz: Kráter, 2001. - p. 6-7.
274. Emesmester: Te és a világ: a Fehérlófia könyvajánlata. = Magyar Fórum, XV/32. (2003. augusztus 14). - p. 12.
275. Szabó T. Ádám: Erdélytől Bajorerdőig: beszélgetés Czegei és Szentegyedi Wass Albertné szül. Siemers Éva grófnéval… = Studia nova = Új tanulmányok, I/1. (1994). - p. 199-215.

276. A láthatatlan lobogó: versek. Bethlen, 1947.
277. A láthatatlan lobogó: versek. München: Amerikai Magyar Kiadó, 1948. - p. 66.
278. A láthatatlan lobogó: versek. Cleveland: 1953.
279. A láthatatlan lobogó: versek. München: Amerikai Magyar Kiadó, 1957. - 66 p.
280. A láthatatlan lobogó: versek. Astor Ville, FL: Danubian Press, 1969. - 77 p.
281. A láthatatlan lobogó: versek. Astor Park, FL: Amerikai Ma-gyar Szépmíves Czéh, 1969. - 77 p.
282. Lásd még: A bujdosó imája: összegyűjtött versek. Budapest: Püski, 1998. - 112 p.
283. Lásd még: Összegyűjtött versek. Pomáz: Kráter Műhely Egye-sület, 2001. - 167 p.
284. Rónay László: A hazaszeretet versei: Wass Albert köl-tészetéről. = Somogy, XXV/4. (1997. július-augusztus). - p. 367-371
285. Várady Imre: A láthatatlan lobogó. (Wass Albert: A láthatatlan lobogó. Versek.) = Katolikus Szemle (Ró-ma), IX. (1957). - p. 190.
286. Várdy-Huszár Ágnes: (Pittsburgh, PA): Nemzettudat a nyugati magyar költészetben, 1945-1955. In: Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyar-országon II. [A III. Nemzetközi Hungarológiai Kong-resszuson - Szeged, 1991. augusztus 12-16. - elhango-zott elődadások.] [Békési Imre et al., szerk.] Budapest; Szeged: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság - Scriptum Kft., 1993. - p. 939-953.

1948.
287. Adjátok vissza a hegyeimet!: regény. Folytatásban: Hungária. 1948-1949.
288. Adjátok vissza a hegyeimet!: regény. Bad Wörishofen: Hungá-ria, 1949. - 128 p.
289. Adjátok vissza a hegyeimet!: regény. 2. kiad. Bad Wörishofen: Hungária, 1949. - 128 p.
290. Adjátok vissza a hegyeimet!: regény. Bad Wörishofen: 1951.
291. Adjátok vissza a hegyeimet!: regény. (2. kiad.) Astor Park, FL: Danubian Press, 1969. - 187 p.
292. Adjátok vissza a hegyeimet!: regény. Astor Park, FL: American Hungarian Literary Guild: [1970 k.].
293. Adjátok vissza a hegyeimet!: regény. Budapest: Kráter Műhely Egyesület, 1993. - További cím: Jönnek!: két regény egy kötet-ben. - 232 p.
294. Adjátok vissza a hegyeimet!: regény. Marosvásárhely: Mentor, 1997. - 208 p.
295. Adjátok vissza a hegyeimet!: regény. Budapest: Kráter Műhely Egyesület, 1997 [1999!]. - További cím: Jönnek! Két regény egy kötetben. - 232 p.
296. Adjátok vissza a hegyeimet!: regény. Marosvásárhely: Mentor, 2001. - 208 p.
297. Lásd még: Elég volt!: kóruskantáta.
298. Lásd még: Gebt mir meine Berge wieder, 1949 (német).
299. Lásd még: Give me back my mountains!, 1970 (angol).
300. Lásd még: Devolvedme mis montanas!, 1953 (spanyol).
301. - -: Búcsúbeszélgetés a kivándorló Wass Alberttel, aki-nek két regénye jelenik meg 2. kiadásban. [Adjátok visz-sza a hegyeimet!; Ember az országút szélén.] = Hungá-ria (München), IV/24. (1951. június 15). - p. 5.
302. *- -: Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet! = Új Magyar Út, 2. (1950. február). - p. 26.
303. Albert Gábor: Tükörszobában. - In: Albert Gábor: „Nem fáj az a kőnek…”: ezredvégi krónika. Pécs: Pro Pannonia, 1998. - p. 161-163.
304. Balázs Ildikó: Adjátok vissza a hegyeimet! = Erdélyi Napló (Nagyvárad), XI/491. (2001. február 20). - p.13.
305. Dr. Wass Albert. [Bemutatkozás]. = Katolikus Magya-rok Vasárnapja (Youngstown, OH), Íróinkról… rovat, XCII/39. (1985. október 13).
306. Gutai István: Térvesztés, megmaradás, hontalanság: Wass Albert regényei. = Somogy, XXVIII/5. (2000. szeptember-október). - p. 526-528.
307. Hajnal László Gábor (München): Wass Albert búcsúz-tatása. = Nemzetőr (München), XXXVI/506. (1992. jú-nius); másodközlés: Kapu, V/8. (1992). - p. 123.
308. Kedves Csaba: Hegyek szószólója. Wass Albert: Adjá-tok vissza a hegyeimet! Marosvásárhely, 1997. Mentor. = Élő Erdély, (1998); www.hhrf.org/erdely/könyvhaz/kj198/wassalb.html
309. Kovách Ödön: Wass Albert: Adjátok vissza a hegyei-met; - Regény. Hungária-kiadás. Bad Wörishofen, 1949. = Új Magyar Út (München), I/2. (1950. február). - p. 26.
310. Legeza Ilona: Wass Albert: Jönnek! + Adjátok vissza a hegyeimet! = http://cgi.matav.hu/ilegeza
311. Magyar László: Wass Albert ötven éves. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo), (1958. február 9). - p. 7.
312. Szabó T. Ádám: Erdélytől Bajorerdőig: beszélgetés Czegei és Szentegyedi Wass Albertné szül. Siemers Éva grófnéval… = Studia nova = Új tanulmányok, I/1. (1994). - p. 199-215.
313. Várady Imre: Wass Albert: az Erdők könyvétől a Ti-zenhárom almafáig. = Katolikus Szemle (Róma), VI/1. (1954). - p. 3-7.

314. Száz éves dal az ismeretlen bujdosóról: versek. München, 1948.
315. Lásd még: A bujdosó imája: összegyűjtött versek. Budapest: Püski, 1998. - 112 p.
316. Lásd még: Összegyűjtött versek. Pomáz: Kráter Műhely Egye-sület, 2001. - 167 p.
317. Szabó T. Ádám: Erdélytől Bajorerdőig: beszélgetés Czegei és Szentegyedi Wass Albertné szül. Siemers Éva grófnéval… = Studia nova = Új tanulmányok, I/1. (1994). - p. 199-215.

1949.
318. Örökösök: regény. folytatásban = Ahogy Lehet, (1949-1950).
319. Lásd még: Zsoltár és trombitaszó; Örökösök. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, 2003. - 527 p.

1950.
320. Ember az országút szélén: regény. München: Kossuth (A Mű-hely Könyvei), 1950. - 86 p.
321. Ember az országút szélén: regény. 2. kiad. München: [Kos-suth], 1951. - 88 p.
322. Ember az országút szélén: regény. Cleveland: 1953.
323. Ember az országút szélén: regény. Astor Park, FL: 1977.
324. Ember az országút szélén: regény. 3. kiad. Astor: Danubian Press, 1977. - 89 p.
325. Ember az országút szélén: regény. 4. kiad. Budapest; Toronto: Vörösváry, 1993. - 199 p.
326. Ember az országút szélén: regény. Marosvásárhely: Mentor, 2000. - További cím: Jönnek: két regény egy kötetben. - 207 p.
327. Ember az országút szélén: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, 2000. - 151 p.
328. Lásd még: Man by the side of the road, 1984 (angol).
329. - -: Búcsúbeszélgetés a kivándorló Wass Alberttel, aki-nek két regénye jelenik meg 2. kiadásban. [Adjátok visz-sza a hegyeimet!; Ember az országút szélén.] = Hungá-ria (München), IV/24. (1951. június 15). - p. 5.
330. Ajusinszky Béla: Utószó Wass Albert új regényéhez [Ember az országút szélén]. = Magyarok Útja (Buenos Aires), III/20. (1950. november 15). - p. 9.
331. Kovács Ferenc: Wass Albert-redivivus. = Korunk (Ko-lozsvár), 3. folyam, II/8. (1991. augusztus). - p. 1040-1042.
332. Legeza Ilona: Wass Albert: Ember az országút szélén. = http://cgi.matav.hu/ilegeza
333. Magyar László: Wass Albert ötven éves. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo), (1958. február 9). - p. 7.
334. Novák Béla Dénes: Wass Albert - Ember a világ szélén. = PoLíSz, 54. (2000. augusztus-szeptember). - p. 67-68.
335. Pomogáts Béla: Messzi kert embere, Erdély hűségében: Wass Albertről. = Világszövetség, II/14. (1993. július 6). - p. 31.
336. Várady Imre: Wass Albert: az Erdők könyvétől a Ti-zenhárom almafáig. = Katolikus Szemle (Róma), VI/1. (1954). - p. 3-7.

Második alkotói korszak - b.
Amerikai Egyesült Államok, 1952–1998

1951.
337. Tizenhárom almafa: regény. Brüsszel-Hilversum-München: Magyar Ház, [1951]. - p. 246.
338. 13 almafa: regény. Buenos Aires: Magyarok Útja, [1952]. - 335 p.
339. Tizenhárom almafa: regény. Marosvásárhely: Mentor, 1999. - 264 p.
340. Tizenhárom almafa: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, 2002. - 224 p.
341. Bohák Csaba: Levágott csonkokból is nőhet termőfa. (Wass Albert: Tizenhárom almafa). = Új Szó (Szlová-kia), (2000. augusztus 3). - p. 17.
342. Gutai István: Térvesztés, megmaradás, hontalanság: Wass Albert regényei. = Somogy, XXVIII/5. (2000. szeptember-október). - p. 526-528.
343. Haklik Norbert: Csuda Mózsi almafái: Wass Albert székely furfanggal átitatott regénye. = Magyar Nemzet, (2002. október 14). - p. 14.
344. Pomogáts Béla: Messzi kert embere, Erdély hűségében: Wass Albertről. = Világszövetség, II/14. (1993. július 6). - p. 31.
345. Várady Imre: Wass Albert: az Erdők könyvétől a Ti-zenhárom almafáig. = Katolikus Szemle (Róma), VI/1. (1954). - p. 3-7.

1952.
346. Elvész a nyom: regény. Cleveland, OH: Kossuth Publishing Co., 1952. - 385 p.
347. Elvész a nyom: regény. 2. kiad. Toronto: Stephen Vörösváry - Weller Publ. Co., 1967. - 388 p.
348. Elvész a nyom: regény. Youngstown, OH: 1985.
349. Elvész a nyom: regény. Budapest: 1993.
350. Elvész a nyom: regény. Marosvásárhely: Mentor, 2000. - 396 p.
351. Elvész a nyom: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, 2000. - 365 p.
352. Elvész a nyom: regény. 2. kiad. Pomáz: Kráter Műhely Egyesü-let, 2003. - 365 p.
353. Lásd még: Die Spur verliert sich, (német).
354. Lásd még: Het verloren spoor, (holland).
355. - -: Elvész a nyom. = Testvériség, (1952. november); W1/C: 12. jelű irattartó anyaga, Vasváry-gyűjtemény, Szeged, Somogyi-könyvtár.
356. Balázs Ildikó: Elvész a nyom: Wass Albert istenkeresé-se. = Erdélyi Napló (Nagyvárad), XII/38. (2002. szep-tember 24). - p. 13.
357. János Andor: Kimazsolázom Wass Albertet…: szemér-metlen lázítás, fröcsögő gyűlölet az „Elvész a nyom” című kötetben. = Az Ember, (1953. október 3). - p. 5.
358. Magyar László: Az emigráns regény útja [Wass Albert: Ember az országút szélén; Elvész a nyom]. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo), XII/499. (1959. április 26.) - p. 7.
359. Magyar László: Wass Albert ötven éves. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo), (1958. február 9). - p. 7.

1956.
360. Hanky tanár úr amerikai kalandjai: könyvsorozat-terv. [Pitts-burgh, PA: Magyarság Könyvosztály, Pannonia nyomda, 1956.]
361. 1. rész: Hanky tanár úr megérkezik Amerikába (1956. április).
362. 2. rész: Hanky tanár úr felcsap farmernek (1956. május).
363. 3. rész: Hanky tanár úr és a kísértet (1956. június).
364. - -: „Hanky tanár úr amerikai kalandjai…”: „Az embe-rek az igazságot nehezebben hiszik el, mint a hazugsá-got”. = Magyarság (Pittsburgh, PA), (1956. március 23); W1/C: 20. jelű irattartó anyaga, Vasváry-gyűjtemény, Szeged, Somogyi-könyvtár.

1957.
365. Az Antikrisztus és a pásztorok: regény. München: 1957.
366. Az Antikrisztus és a pásztorok: regény. = Kárpát (Buenos Ai-res), folytatásban közölve, (1958).
367. Az Antikrisztus és a pásztorok: regény. Buenos Aires: Kárpát, 1958. - 229 p.
368. Az Antikrisztus és a pásztorok: regény. Köln - Detroit. Mich.: Amerikai Magyar, [1959?]. - 229 p.
369. Az Antikrisztus és a pásztorok: regény. Marosvásárhely: Men-tor, 2000. - 278 p.
370. Az Antikrisztus és a pásztorok: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, 2001. - 227 p.
371. Balázs Ildikó: Egy forgatásra váró forgatókönyv [Wass Albert: Az Antikrisztus és a pásztorok]. = Erdélyi Napló (Nagyvárad), XII/35. (2002. szeptember 3.) - p. 13.
372. Haklik Norbert: Az Antikrisztus és a pászorok. = Ma-gyar Nemzet, (2002. május 16). - p. 14.
373. Magyar László: Wass Albert regénye: Az Antikrisztus és a pásztorok. - Kárpát, 1958. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo), XII/487. (1959. február 1). - p. 7.

1959.
374. A funtineli boszorkány: regény. Buenos Aires: Kárpát, 1959. - 720 p.
375. A funtineli boszorkány: regény. Cleveland, OH: Kárpát, 1959. - 764 p.
376. A funtineli boszorkány: regény. Köln: 1959.
377. A funtineli boszorkány: regény. Kárpát, 1961.
378. A funtineli boszorkány: regény. Youngstown, OH: Katolikus Magyarok Vasárnapja. - 3. db; 1. Az urszubeli leány. 1980. - 236 p; 2. Kunyhó a Komárnyikon. 1981. - 331 p; 3. A funtineli boszorkány. 1982. - 207 p.
379. A funtineli boszorkány: regény. Budapest: PallWest Kft., 1990 [!1991]. - 3 db; 1. Az urszubeli leány, 1991, cop. 1990. - 227 p; 2. Kunyhó a Komárnyikon, 1991, cop. 1990- 331 p; 3. A funtineli boszorkány, 1991, cop. 1990- 207 p.
380. A funtineli boszorkány: regény. Budapest: West Cost Tr. [Ma-lomfalvi], 1990. - 228 p.
381. A funtineli boszorkány: regény. Marosvásárhely: Mentor, 1999. - 3 db; 1. Az urszubeli leány. - 276 p; 2. Kunyhó a Komárnyikon. - 404 p.; 3. A funtineli boszorkány. - 256 p.
382. A funtineli boszorkány: regény. Kráter: Pomáz, 2001. - 3 db; 1. Az urszubeli leány. - 230 p; 2. Kunyhó a Komárnyikon. - 341 p; 3. A funtineli boszorkány. - 211 p.
383. Lásd még: Nuza, (német).
384. Lásd még: Es sind die größten Schmerzen nicht worüber Frauen weinen, (német).
385. Lásd még: Lângă Scaunul Domnului, (román).
386. - -: Gazdag tartalommal jelent meg a „Kárpát” 2-3. száma [Wass Albert: A funtineli boszorkány]. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo), XII/513. (1959. augusztus 2). - p. 7.
387. - -: A Kárpát és az Ahogy lehet új száma [Wass Albert: A funtineli boszorkány, részletek] = Délamerikai Ma-gyar Hírlap (Sao Paolo), XII/520. (1959. szeptember 20). - p. 7.
388. Anteus: Wass Albert: Funtineli boszorkány. Regény - Kárpát kiadása - 1961. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo), (1961. július 9). - p. 7.
389. Bödőcs Pál (London): Wass Albert írói munkássága 925-ig. [A funtineli boszorkány című regényről (1959).] = Nemzetőr, (1985. december-1986. január). - p. 8
390. Dr. Wass Albert. [Bemutatkozás]. = Katolikus Magya-rok Vasárnapja (Youngstown, OH), Íróinkról… rovat, XCII/39. (1985. október 13).
391. Dunai Ákos: Wass Albert hazatér[A funtineli boszor-kány, Buenos Aires, 1959. c.], (mellette a Kísértet Lópatakán c. elbeszélés]. = Délsziget, 15. (1989). - p. 5-8; újraközlés: - In: Korniss Gabriella, gróf: Elődök és utódok: erdélyi főnemesek a XX. században. Budapest: Unikornis Könyvkiadó, 2002. - p. 372-375.
392. Ittzés Tamás: Wass Albert örök igazsága [A funtineli boszorkány]. = http: www.bohemragtime.com/hungarian/index.htlm (2003. április 24).
393. Legeza Ilona: Wass Albert: A funtineli boszorkány. = http://cgi.matav.hu/ilegeza
394. Nagy Pál: Az emlékezet ösvényein: a mindig hazanéző Wass Albert. = Nyugati Magyarság (Montreal - Buda-pest), XV/5. (1997. május). - p. 10; másodközlés: Ma-gyarok Vasárnapja, (1998. április). - p. 7.
395. Pályi Gyula: Európai üzenet - Floridából: Wass Albert: A funtineli boszorkány. I-III. Palwest, Budapest, 1990. = Katolikus Szemle (Róma), XLII/4. (1990). - p. 390-391.
396. Pomogáts Béla: Messzi kert embere, Erdély hűségében: Wass Albertről. = Világszövetség, II/14. (1993. július 6). - p. 31.
397. Pósa Zoltán: Wass Albert, a misztikus hontalan. = Napi Magyarország, (1999. szeptember 25). - p. 31.
398. Szabó T. Ádám: Erdélytől Bajorerdőig: beszélgetés Czegei és Szentegyedi Wass Albertné szül. Siemers Éva grófnéval… = Studia nova = Új tanulmányok, I/1. (1994). - p. 199-215.
399. Szokolay András (New York): Wass Albert újabb regé-nyei. = Nemzetőr (München), XI/201-202. (1966. de-cember-január).
400. *Szűcs Zoltán: Nem értem Wass Albertet [Wass Albert műveiről: A funtineli boszorkány]. - In: Szűcs Zoltán: Égi és földi pórázaink. Budapest: Magyar Út Körök Mozgalom, 2002. - p. 3-7.

1964.
401. Átoksori kísértetek: regény. Toronto: Amerikai Magyar Szépmíves Céh, 1964. - 283 p.
402. Átoksori kísértetek: regény. Toronto: Canada Weller Publishing Co., 1964. - 283 p.
403. Átoksori kísértetek: regény. Marosvásárhely: Mentor, 2001. - 301 p.
404. Átoksori kísértetek: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, 2001. - 259 p.
405. Átoksori kísértetek: regény. 2 kiad. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, 2003. - 259 p.
406. Lásd még: The purple ghosts of Damnation Row, (angol).
407. Szokolay András (New York): Wass Albert újabb regé-nyei. = Nemzetőr (München), XI/201-202. (1966. de-cember-január).
408. Neszméri Tünde: Wass Albert, a háborús bűnös „átok-sora”. Tanuljunk magyarságot és szeretetet egy irodal-mi műből. = Szabad Újság (Szlovákiai magyar hetilap), (2003. március 31).
409. Zsávolya Zoltán: Wass Albert: Átoksori kísértetek; Tavak és erdők könyve (Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2001. 259 o.; 2002. 132 o.). = A Balassi Bálint In-tézet honlapja, 2003/3). www.bbi.hu

1965.
410. Elvásik a veres csillag: regény. Toronto: Canada Weller Publishing Co., 1965. - 268 p.
411. Elvásik a veres csillag: regény. Marosvásárhely: Mentor, 1999. - 282 p.
412. Elvásik a veres csillag: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesü-let, 2002. - 230 p.
413. Lásd még: The red star wanes, (angol).
414. Gutai István: Térvesztés, megmaradás, hontalanság: Wass Albert regényei. = Somogy, XXVIII/5. (2000. szeptember-október). - p. 526-528.
415. Haklik Norbert: Vajon elvásik-e a veres csillag? = Magyar Nemzet, (2002. augusztus 8). - p. 15.
416. Pósa Zoltán: Wass Albert, a misztikus hontalan. = Napi Magyarország, (1999. szeptember 25). - p. 31.
417. Szkiba Edit: Láttam a lehulló vörös csillagot, valóban elvásott. = WA - MERTt © 2001. ME Számítóközpont www.uni-miskolc.hu/mert/index.php?oldal=apr1.htm1
418. Szokolay András (New York): Wass Albert újabb regé-nyei [A funtinelli boszorkány, 1959, Átoksori kísértetek, 1964, Elvásik a veres csillag, 1965]. = Nemzetőr (Mün-chen), XI/201-202. (1966. december-január).
419. Takács Ferenc: Mózsi a vérzivatarban: Wass Albert: Elvásik a veres csillag. = Népszabadság, LX/303. (2002. december 31). - p. 29.1967.
420. Magukrahagyottak: regény. Toronto, Ont.: Canada Weller by Publishing Co., 1967. - 127 p.
421. Magukrahagyottak: regény. Toronto, Ont.: Amerikai Magyar Szépmíves Czéh, 1967. - 127 p.
422. Magukrahagyottak: regény. Marosvásárhely: Mentor, 2001. - 194 p. - További cím: Egyedül a világ ellen: két regény egy kö-tetben.
423. Magukrahagyottak: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, 2001. - 117 p.
424. Lásd még: Forsaken are the Brave, (angol).
425. Lásd még: Why?, (angol).
426. Haklik Norbert: Wass Albert védőbeszéde a magukrahagyottakért. = Magyar Nemzet, LXIV/301. (2001. december 28). - p. 14; másodközlés: = www.krater.hu/uj/wa/

1970.
427. Valaki tévedett: elbeszélések, 1945-1950. Astor Park, FL: Amerikai Magyar Szépmíves Czéh, 1970. - 158 p.
428. Valaki tévedett: elbeszélések, 1945-1950. Pomáz: Kráter Mű-hely Egyesület, 2000. - 151 p.
429. Valaki tévedett: elbeszélések, 1945-1950. Marosvásárhely: Mentor, 2003.
430. Magyar László: Jegyzetek egy könyvsorozathoz [Wass Albert novellái]. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo), XII/507. (1959. június 21). - p. 7.
431. Wass Albert: Álarcos bohózat Kicsi Anna sírkeresztje körül.. = Magyarság (Pittsburgh, PA), [1952]; W1/C: 16-17. jelű irattartó anyaga, Vasváry-gyűjtemény, Sze-ged, Somogyi-könyvtár.

1971.
432. Válogatott magyar mondák. Kovács Fréda gyűjtését s. a. r. Wass Albert. Astor Park: Amerikai Magyar Szépmíves Czéh, 1971. - 80 p.
433. Válogatott magyar mondák. [Wass Albert feldolgozásában]. - Budapest: Dinasztia, 1999. - 73 p.
434. Lásd még: Válogatott magyar mondák és népmesék. Pomáz: Kráter, 2002.
435. Lásd még: Selected Hungarian legends, (angol).
436. Bartsch, Rudolf: Wass Albert: Válogatott Magyar Mondák. = Ural-Altaische Jahrbücher, 49. kötet. Wiesbaden, 1977. - p. 161.

1974.
437. Az Amerikai Magyar Szépmíves Czéh. Astor Park, FL, [1974]. - In: W1/C: 25-26. jelű irattartó anyaga, Vasváry-gyűjtemény, Szeged, Somogyi-könyvtár.

438. Kard és kasza: regény. Oakville, Ont.: Sovereign Press, 1974. - 416 p.
439. Kard és kasza: regény. 2. kiad. Astor Park, FL: Amerikai Ma-gyar Szépmíves Czéh, 1974-1976. - 2 db; 1. Krónikás írás. - 416 p; 2. Szemtanúság. - 441 p.
440. Kard és kasza: regény. Marosvásárhely: Mentor, 1996. - 2 db; 1. Krónikás írás. - 382 p; 2. Szemtanúság. - 460 p.
441. Kard és kasza: regény. Marosvásárhely: Mentor, 2001. - 2 db; 1. köt. Krónikás írás. - 416 p; 2. köt. Szemtanúság. - 488 p.
442. Czére Béla: Wass Albert: Kard és kasza. Mentor, 1996. = Kortárs, XLI/10. (1997. október). - p. 104-106.
443. Demény Péter: A mitikus regény: Wass Albert: Kard és kasza. Mentor, Marosvásárhely, 1996. = Látó (Maros-vásárhely), IX/2. (1998). - p. 101-104.
444. Gábor Áron: Wass Albert: Kard és kasza című új regé-nye. = Nemzetőr (München), XXI/312. (1976. április).
445. Kisjókai Erzsébet: Kard és kasza. Astor Park, FL, 1976. = The Canadian-American Review of Hungarian Studies, IV/2. (1977). - p. 213-214.
446. Kiss Béla, A.: Boldog örömet tükrözni: Wass Albert Kard és kasza című regénye Mezőség történetét elevení-ti fel. = Új Szó (Szlovákia), LII/14. (1999. január 19). - p. 9.
447. Kovács Ferenc: Wass Albert-redivivus. = Korunk (Kolozsvár), 3. folyam, II/8. (1991. augusztus). - p. 1040-1042.
448. Legeza Ilona: Wass Albert: Kard és kasza. = http://cgi.matav.hu/ilegeza
449. Nagy Pál: Az emlékezet ösvényein: a mindig hazanéző Wass Albert. = Nyugati Magyarság (Montreal - Buda-pest), XV/5. (1997. május). - p. 10; másodközlés: Ma-gyarok Vasárnapja, (1998. április). - p. 7.
450. *Wass Albert: Kard és kasza: Előszó: az író mondani-valója. = Magyarok Vasárnapja (California), CIV/1. (1997. január 12). - p. 6.
451. A Zepetneki Tötösy család adattára / Records of the Tötösy de Zepetnek Family: www.totosy.com (1999-): „Czegei Gróf Wass Albert, Kard és kasza című regé-nyének egyik szereplője egy Tötössi Dániel (Dani), a fő-hős…”
452. Zsigmond András: „Krónikás Írás”. [Wass Albert Kard és kasza c. regénye első kötetének ismertetése.] = Krónika (Toronto), II/5. (1976. május). - p. 11-12.

1975.
453. Magyar örökségünk. Wass Albert szerkesztette tanulmány-gyűjtemény. Ligonier, PA: Bethlen Press, 1975. - 32 p.
454. Magyar örökségünk. Összeáll. - -. Astor, FL: Amerikai Magyar Szépmíves Czéh, 1975. - 32. [2 térk].
455. Magyar örökségünk. Debrecen: Gróf Wass Albert Társaság, 2001. - 36 p.
456. Lásd még: Magyar örökségünk: tanulmányok, novellák, hátrahagyott írások, interjúk. Pomáz: Kráter, 2001; 2002. - 320 p.
457. Lásd még: Our Hungarian Heritage, (angol).
458. Ablonczy László: Wass Albert szabadságharca. = Re-formátusok Lapja, (2003. február 16).
459. Barta Boglárka: Magyar örökségünk. = Magyar De-mokrata, VII/10. (2003. március 6). - p. 94.

1978.
460. Halálos köd Holtember partján: regény. Astor, FL: Amerikai Magyar Szépmíves Czéh, 1978. - 110 p.
461. Halálos köd Holtember partján: regény. [Dunai Ákos elősza-vával]. Budapest: Pallas Lap- és Kvk., 1990. - 189 p.
462. Halálos köd Holtember partján: regény. Dunai Ákos előszavá-val. Pomáz: Kráter, 2002. - 114 p.
463. Lásd még: Deadly fog at Dead man's Landing, (angol).
464. Beke György: Halálos köd Holtember partján. = Könyvvilág, 7. (1990). - p. 29.
465. Haklik Norbert: [Halálos köd Holtember partján]. = Magyar Nemzet, (2002. május 30).

1985.
466. Hagyaték: regény. Astor, FL: Amerikai Magyar Szépmíves Czéh, 1985. - 186 p.
467. Hagyaték: a szerző válogatása életművéből. Budapest; Ungvár: Trikolor; Intermix, 1994. - 323 p.
468. Hagyaték: a szerző válogatása életművéből. 2. kiad. Budapest: Örökségünk, [1998]. - 313 p.
469. Hagyaték: a szerző válogatása életművéből. 3. kiad. Budapest: Trikolor, [1998]. - 313, [2] p.
470. Hagyaték: a szerző válogatása életművéből. 4. kiad. Budapest: Trikolor, [1999]. - 313, [2] p.
471. Lásd még: Vérben és viharban: két mű egy kötetben. Marosvá-sárhely: Mentor, 2002.
472. Lásd még: A rézkígyó. Két regény egy kötetben. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, 2002. - 265 p.
473. Balázs Ildikó: A vasárnapi ige mellé: Wass Albert Hagyatéka. = Erdélyi Napló (Nagyvárad), XII/50. (2002. december 17). - p. 13; www.krater.hu/uj/wa/wasvh.html
474. Balázs Ildikó: Wass Albert istenkeresése. = Confessio, XXVII/2. (2003. június). - p. 22-36.
475. Haklik Norbert: Wass Albert és a táltosok: a Trianon utáni hagyatékról és a reménység erejéről. [Rézkígyó; Hagyaték]. = Magyar Nemzet, (2002. június 4). - p. 15.
476. Legeza Ilona: Wass Albert: Hagyaték. = http://cgi.matav.hu/ilegeza
477. Wass Albert: Hagyaték. = www.geocities.com

1989.
478. A költő és a macska: kiadatlan elbeszélések, 1945-1989. Vál. és az előszót írta: Dunai Ákos. Boardman, OH: Hazánk; To-ronto, Ont.: Pannonia Books, 1989. - 149 p.
479. A költő és a macska: elbeszélések, 1945-1989. Pomáz: Kráter, 2001. - 179 p. - További cím: Te és a világ: tanítások - útrava-lóul. - Vál. és az előszót írta: Dunai Ákos.
480. Dunai Ákos: Elöljáróban. - In: Wass Albert: A költő és a macska: elbeszélések 1945-1998. Te és a világ: ta-nítások - útravalóul. Pomáz: Kráter, 2001. - p. 6-7.

481. Voltam: önéletrajz, 1982-1990. Ld. Egyéb kiadványok.

Posztumusz kötetek
1998.

482. A bujdosó imája: összegyűjtött versek. Budapest: Püski, 1998. - 112 p.
483. Lásd még: Összegyűjtött versek.
484. Fábián Gyula: „Üzenet haza”. - In Wass Albert: A bujdosó imája: összegyűjtött versek. Budapest: Püski, 1998. - p. 5-6.
485. Kanyar József: Wass Albert: A bujdosó imája: össze-gyűjtött versek. Püski, 1998. = Confessio, 3. (1999). - p. 116-118.
486. Szénási Sándor: „Dalol a honvágy”. = Reformátusok Lapja, XLIII/12. (1999. március 21). - p. 5.
487. Tóth Zoltán: A bujdosó imája. = Új Ember, LIV/52. (1998. december 27). - p. 9.

488. Válogatott magyar népmesék. [S. a. r. Wass Albert. Petry Béla illusztrációival]. Budapest: Dinasztia, 1998. - 81 p.
489. Lásd még: Selected Hungarian folk tales, (angol).
490. Lásd még: Válogatott magyar mondák és népmesék. Pomáz: Kráter, 2002.

2001.
491. Magyar örökségünk: tanulmányok, novellák, hátrahagyott írások és riportok az íróval. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, 2001. - 320 p.
492. Magyar örökségünk: tanulmányok, novellák, hátrahagyott írások és riportok az íróval. 2. kiad. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, 2002. - 320 p.

493. Mese az erdőről. [Budapest]: [Ráday], 2001. - 16 p.

494. Összegyűjtött versek. Turcsány Péter, szerk. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, 2001. - 167 p.
495. Molnár Pál: Fájó sorskérdések sora: Wass Albert a szabadságról. [Wass Albert: Összegyűjtött versek]. = Heti Válasz, 11. (2002. március 15). - p. 72.
496. Szakolczay Lajos: Pokolra szállás nélkül? Wass Albert költészetéről. = Hitel, XV/2. (2002. február). - p. 115-118.

2002.
497. Hűség bilincsében: elbeszélések, novellák, karcolatok, emlékezések. [Összegyűjt., szerk. és jegyzetekkel ellátta Nagy Pál]. Marosvásárhely: Mentor 2002. - 2 db; 1. Elbeszélések, n